• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /w3/lt.vu.www1016/www/site/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /w3/lt.vu.www1016/www/site/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 745.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /w3/lt.vu.www1016/www/site/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /w3/lt.vu.www1016/www/site/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /w3/lt.vu.www1016/www/site/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /w3/lt.vu.www1016/www/site/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /w3/lt.vu.www1016/www/site/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

„VU vidinės studijų kokybės  sistemos  kūrimo ir įgyvendinimo“ projekto metu puoselėjant kokybės kultūrą Vilniaus universitete, 2012 m. lapkričio - 2013 m. vasario mėn. padalinių kokybės koordinatoriai inicijuoja atviras diskusijas kiekvienam padaliniui aktualiausia studijų kokybės užtikrinimo tema.

Atviros diskusijos jau buvo organizuotos šiuose padaliniuose: Ekonomikos, Filosofijos, Kauno humanitarinio, Matematikos ir informatikos, Istorijos fakultetuose, Orientalistikos centre, Užsienio kalbų institute.

 Lapkričio 8 d. renginį „Studijų proceso kokybė: požiūrių derinimas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete“ organizavo Ekonomikos fakultetas. Renginyje dalyvavo fakulteto dėstytojai, administracijos atstovai, studentai ir kviestiniai svečiai. Išsamiau apie vykusį renginį skaitykite čia

 

   Filosofijos fakultete lapkričio 28 d. renginį - atvirą diskusiją  „Sklandus studijų   procesas: kokybės faktoriai“ tarp studentų ir studijų administratorių organizavo fakulteto kokybės koordinatorė doc. dr.  Nijolė Radavičienė.

Diskusijos metu fakulteto studentai ne tik kėlė klausimus dėl studijų dalykų aprašų išsamumo bei prieinamumo, studentų apklausų apie studijuotus dalykus rezultatų prieinamumo bei jų panaudojimo studijų kokybės gerinimui, pasirenkamų dalykų aktualumo bei pasirinkimo sistemos lankstumo, bet ir kartu su fakulteto bei centrinės administracijos atstovais ieškojo galimų minėtų problemų sprendimo būdų. 

 

  Orientalistikos centre lapkričio 30 d. organizuota atvira bendruomenės diskusija „Studentų darbo krūvio valdymas perėjus prie ECTS kreditų sistemos: Azijos studijų programos praktika ir jos gerinimas“.

Diskusijos metu aptarta egzistuojanti studentų krūvio skaičiavimo praktika: studentai kėlė tokias problemas kaip neretai  pasitaikantis netolygus darbo krūvio išdėstymas semestro metu, tiek atskiro dalyko, tiek visos studijų programos apimtyje, domėjosi kaip apskaičiuojamas jiems skiriamas darbo krūvis; dėstytojai dalijosi savo konkrečiomis studentų darbo krūvio skaičiavimo patirtimis. Taip pat nemažai laiko buvo skirta ir studijų dalykų aprašų išsamumo bei prieinamumo problemoms aptarti. Diskusiją moderavo  kokybės koordinatorius doc. dr. Valdas Jaskūnas. 

 

  Kauno humanitarinis fakultetas gruodžio 4 d. organizavo renginį tema: „Egzaminavimo metodai, nusirašinėjimo problemos ir grįžtamasis ryšys“.

Fakulteto renginyje taikomų egzaminavimo metodų, nusirašinėjimo problemų ir prevencijos patirtį pristatė atskirų katedrų vedėjai. Buvo aptarta vertinimo metodų taikymo tikslingumo bei tinkamumo problematika, pristatyta bei aptarta grįžtamojo ryšio teikimo studentams praktika, pasidalinta gerąja patirtimi sprendžiant studentų nusirašinėjimo problemas egzaminų metu. Renginį inicijavo fakulteto kokybės koordinatorius doc. dr. Pranas Žvinys.

          

1 pav., 2 pav. Renginys Kauno humanitariniame fakultete

 

 Istorijos fakulteto kokybės koordinatorė doc. dr. Rūta Šermukšnytė gruodžio 5 d. sukvietė fakulteto bendruomenę į renginį – atvirą diskusiją „Perėjimas prie modulinio mokymo: galimybės ir problemos“.

Renginio metu aptarti fakultete dalykinių ir modulinių studijų sistemų skirtumai. Tiek studentai, tiek dėstytojai bendrai įvardino šiuos modulinių studijų privalumus - nuolatinis sistemingas studentų mokymasis, periodiški atsiskaitymai, kurių dėka studijų krūvis paskirstomas tolygiai viso semestro metu. Studentai tai minėjo kaip ypač svarbų streso studijų metu sumažinimo veiksnį.

Dėstytojų manymu, modulinės studijos sudaro galimybes paįvairinti studijų turinį, skatina nuolatinį dėstytojų bendradarbiavimą, studentams sudaroma galimybė vieno modulio studijų metu įgytas žinias ir gebėjimus toliau gilinti, plėtoti ir taikyti kitų modulių studijų metu.

Ateityje sutarta organizuoti susitikimus–diskusijas, kurių metu dėstytojai dėstantys  modulines studijas pristatytų savo patirtį kolegoms.

  

3 pav., 4 pav. Renginys Istorijos fakultete

 

   Užsienio kalbų institute gruodžio 12 d. vyko kokybės koordinatorės dr.  Loretos Chodzkienės organizuotas renginys „Studijų kokybė dėstytojų ir studentų akimis“, skirtas anglų ir rusų kalbų studijų programos tobulinimo galimybėms aptarti. Renginio pradžioje, anglų ir rusų kalbų studijų programą ir jos specifiką bei šios programos absolventų įsidarbinamumo rezultatus pristatė studijų programos komiteto pirmininkė prof. Danutė Balšaitytė.

Diskusijoje dalyvavo anglų ir rusų kalbų programos visų keturių kursų studentai, instituto administracija, studentų atstovybės atstovai bei dėstytojai. Aptartos privalomo lankomumo ir nusirašinėjimo problemos, svarstytos priemonės, kurios paskatintų studentus aktyviau pildyti dalykų vertinimo anketas, diskutuota apie studijų programų siekinius ir studentų ugdomas kompetencijas. Studentų atstovai teigė, jog su studijų programos siekiniais ir ugdomomis kompetencijomis labai svarbu supažindinti studentus jiems tik pradėjus studijuoti, kad šie apie kalbų studijas susiformuotų tinkamus lūkesčius.

       

5 pav., 6 pav. Renginys Užsienio kalbų institute

 

  Matematikos ir informatikos fakultete gruodžio 18 d. įvyko kokybės koordinatoriaus  Lino Būtėno organizuota diskusija „Efektyvūs mokymosi (paskaitų, pratybų, savarankiško darbo) būdai ir formos“ skirta pasidalinti gerąja patirtimi dėstymo srityje, aptarti įvairias dėstymo/mokymosi metodikas, informacijos perdavimo būdus, studijų medžiagos pateikimo paskaitų ir pratybų metu metodus.          

Geriausiu 2012 m. VU dėstytoju pripažintas doc. Vilius Stakėnas susirinkusiai auditorijai pristatė savo dėstomų kursų mokymo medžiagos, pratybų, studentų savarankiško  darbo parengimo ir pateikimo praktiką bei taikomus užduočių vertinimo metodus.

Prof. Valentina Dagienė akcentavo mąstymo ir kūrybiškumo  ugdymo svarbą   paskaitų metu.

Linas Būtėnas renginio metu kolegoms pristatė savo paskaitose naudojamą sistemą „activote“, kuri sudaro galimybes studentams reikšti savo nuomonę, skatina studentų diskusiją ne tik pratybų, bet ir paskaitų metu.

    

7 pav. Kokybės koordinatoriaus Lino Būtėno kabineto durys   

  

8 pav. Renginys Matematikos ir informatikos fakultete

 

2013 m. pavasario semestro renginiai

Padalinys

Data

Laikas

Auditorija

 Renginio tema

Medicinos fakultetas

2013.01.16

14.00

202 aud.

Studijų programos savianalizės svarba studijų kokybės gerinimui

Chemijos fakultetas

2013.02.06

16.00

Neorganinės chemijos laboratorija

Kokybiškų studijų organizavimas. ECTS kreditai

Gamtos mokslų fakultetas 2013.02.13 15.00 214 aud. Studijų pertvaka: mitai ir tikrovė

Filologijos fakultetas

2013.02.14

15.00

K. Būgos aud.

Veiksminga komunikacija kaip kokybės kultūros dalis

Komunikacijos fakultetas

2013.02.21

10.00

JR6

Studijų kokybė: studijų procesas, dalyviai ir jų atsakomybės

Teisės fakultetas

2013.02.22

11.00

302 aud.

Grįžtamojo ryšio svarba studijų kokybei gerinti

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

 

 

 

Studijų ir mokslo integracija

Finansuojama pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1.-ŠMM-04-K priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ iš Europos socialinio fondo lėšų.

2013-01-07 14:18