• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /w3/lt.vu.www1016/www/site/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /w3/lt.vu.www1016/www/site/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 745.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /w3/lt.vu.www1016/www/site/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /w3/lt.vu.www1016/www/site/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /w3/lt.vu.www1016/www/site/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /w3/lt.vu.www1016/www/site/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /w3/lt.vu.www1016/www/site/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

Vilniaus universitetas remdamasis atvirumo, atsakomybės, mokymosi, kaitos ir pasitikėjimo principais kuria ir diegia vidinę kokybės užtikrinimo sistemą. Siekiant suburti, apjungti ir koordinuoti bendruomenės pastangas įgyvendinant studijų kokybės užtikrinimo veiklas, skatinti diskusiją šiais klausimais bei semtis patirties iš gerųjų kokybės užtikrinimo praktikų iš užsienio šalių universitetų 2013 m. gruodžio 6 d. organizavo tarptautinę konferenciją „Vidaus ir išorės dalininkų poveikis kokybės kultūrai“. Šios konferencijos metu pristatyti ir projekto „VU vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ metu pasiekti rezultatai.

Sveikinimo kalbą taręs Strateginių reikalų prorektorius doc. dr. Juozas Galginaitis pasidžiaugė palankiomis Studijų kokybės vertinimo centro organizuoto institucinio išorinio vertinimo išvadomis apie studijų kokybės užtikrinimo veiklas Vilniaus universitete ir užsienio ekspertų pastebėjimu apie Universiteto bendruomenės užsidegimą ir entuziazmą įgyvendinant šias veiklas.  

Akademinių reikalų prorektorius doc. dr. Kęstutis Dubnikas skaitydamas pranešimą apie tai, kad rūpi studijų kokybė, inspiravo diskusinius klausimus apie studijų kokybės užtikrinimo veiklas, ragino nuolatos reflektuoti jas ir būti budriems tam, kad Europos aukštojo mokslo erdvėje vyraujantis susirūpinimas kokybės užtikrinimo klausimais neužgožtų kasdienio Universitetų mokslinio ir intelektualinio gyvenimo.

Konferencijoje gerąja studijų kokybės užtikrinimo praktika dalinosi Korko universiteto (Airija) ir Gento universiteto (Belgija) atstovai. Į šiuose universitetus 2011-2012 m. laikotarpiu suorganizuoti 4 dalykiniai vizitai sudarant galimybę 26 Universiteto bendruomenės nariams pasigilinti į užsienio šalių kolegų veiklas užtikrinant studijų kokybę.

Manto Pelakausko nuotrauka

Korko universiteto darbuotoja Dr. Norma Ryan savo pranešime detaliai pristatė Airijos aukštųjų mokyklų studijų kokybės užtikrinimo sistemą bei Korko universiteto studijų kokybės užtikrinimo veiklas. Visi šio universiteto padaliniai periodiškai atlieka savo veiklos savianalizę, kuri skelbiama viešai. Ir nors, pasak Normos Ryan, šio proceso pradžioje buvo juntamas bendruomenės pasipriešinimas, universiteto vadovybės nuoseklaus įsipareigojimo ir paramos dėka, tai tapo įprastine veikla. Šiandien Korko universiteto bendruomenė savianalizę vertina kaip puikų savirefleksijos būdą.

Kita Korko universiteto atstovė Fiona Crozier prieš tapdama šio universiteto Kokybės skyriaus vadove ilgus metus dirbo vadovaujantį darbą Jungtinės Karalystė išorinio kokybės vertinimo agentūroje, todėl puikiai išmanydama tiek vidinio, tiek išorinio studijų kokybės užtikrinimo procesus, mano, kad jie vienas kitą papildo. Išorinio vertinimo sistemos aukštosioms mokyklos nurodo pagrindines gaires dėl kokybės užtikrinimo sričių, tačiau aukštosios mokyklos atsižvelgdamos į savo misiją ir tikslus yra laisvos siekti aukštesnių pasiekimų. Kartu neretai išorinis vertinimas paskatina vidinio kokybės užtikrinimo procesus, kuomet išoriškai iškelti „nepatogūs“ klausimai, tampa lengviau sprendžiami institucijos viduje ir natūraliai tampa vidinio kokybės užtikrinimo klausimais.

    

Manto Pelakausko nuotrauka

Belgijos Gento universiteto darbuotoja Nathalie Depoorter pristatė šio universiteto studentų nusiskundimų, susijusių su akademiniais klausimai, nagrinėjimo sistemą aptardama visą procesą pradedant nuo to, kokiais klausimais ir kokia tvarka studentai gali teikti skundus bei tai, kaip šie skundai yra nagrinėjami. Užsienio ekspertė taipogi pristatė Gento universiteto plagiato praktiką – šiame universitete plagiato patikros sistema tikrinami ne tik baigiamieji darbai, bet be išimties visi studentų rašto darbai. Pirmųjų užsiėmimų metu studentai detaliai supažindinami su tuo, kas laikoma plagiatu šiame universitete.   

Studentų įsitraukimą į studijų kokybės užtikrinimo veiklas Vilniaus universitete pristatė Studentų atstovybės narys Arminas Varanauskas. Savo pranešimu studentų atstovas įvardino stipriuosius studentų įtraukimo ir įsitraukimo į kokybės užtikrinimą aspektus bei pateikė konkrečius pasiūlymus, kaip gerinti studentų, dėstytojų ir administracijos bendradarbiavimą.

Tarp jų minėjo aktyvesnės paramos poreikį pirmo kurso studentams supažindinant juos su akademine Universiteto kultūra, pirmųjų paskaitų išnaudojimą detaliam aptarimui, kokių tikslų bus siekiama visą semestrą studijuojant konkretų dalyką, kokiais metodais to bus siekiama ir kokiais metodais bus pamatuojami studento mokymosi rezultatai. Ragino tiek studentus, tiek dėstytojus ne tik pasibaigus semestrui, bet ir semestro eigoje teikti grįžtamąjį ryšį vieni kitiems apie dalyko studijas ir studentų mokymosi pažangą. Taip pat Arminas Varanauskas pastebėjo, kad Universitete nuolatos vyksta studijų proceso ir kitų veiklų tobulinimas, tačiau Universiteto bendruomenė narių šį informacija nepasiekia, kadangi neretai dėstytojai, padalinių ir centrinė administracija nepakankamai tai viešina.

          

Manto Pelakausko nuotrauka

Studentų atstovas pasidžiaugė tuo, kad  Vilniaus universitete studijų kokybės užtikrinimo veiklos orientuotos ne į standartizaciją, biurokratinių procedūrų didinimą, o į metodinės paramos ir pagalbos teikimą dėstytojams, studentams, administracijos darbuotojams kaip to pavydžius paminėdamas parengtą Universiteto dėstytojo vadovą, Studentų chartiją, mokymosi kursus dėstytojams ir administracijos darbuotojams.

Antroje konferencijos dalyje susirinkusieji diskutavo apie vidaus ir išorės dalininkų lūkesčius ir poreikius. Diskusijų grupes moderavo Universiteto Filosofijos fakulteto kokybės koordinatorė doc. dr. Nijolė Radavičienė ir Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė.

Kalbėdami apie išorinius dalininkus dalyviai svarstė apie tai, kokie yra pagrindiniai abiturientų, būsimų ir esamų studentų tėvų, darbdavių ir išorinių kokybės agentūrų poreikiai ir lūkesčiai, kaip aukštoji mokykla sužino, kokie yra šie poreikiai ir lūkesčiai bei kaip jie yra prasmingai integruojami į Universitetų veiklą. Aptarti karjeros orientavimo klausimai, specifinių ir bendrųjų kompetencijų įgijimo, nuolatinio mokymosi svarba, socialinė Universitetų veiklos dimensija. Diskutuodami apie vidaus dalininkus, dalyviai didesnį dėmesį koncentravo į vidaus dalininkų poreikius ir atsakomybės klausimus, kadangi kokybės užtikrinimas yra visos Universiteto bendruomenės rūpestis. Aptarta dėstytojų pedagoginės kompetencijos plėtotės svarba – pradedantiesiems Vilniaus universiteto dėstytojams sudaromos galimybės lankyti jaunųjų dėstytojų kursus, kiti dėstytojai kaip galimybę tobulinti savo dėstomus dalykus laiko aktyvesnį dėstytojų tarpusavio dalinimąsi gerosiomis pedagoginėmis praktikomis. Diskutantai siūlė tai spręsti organizuojant refleksijos klubus dėstytojams padalinių arba viso Universiteto mastu, dėstytojams lankant vienas kito vedamas atviras paskaitas. Diskusijų ir pranešimų metu pateikti pasiūlymai bus panaudojami rengiant Universiteto studijų kokybės tobulinimo priemones.

Konferencijos pranešimus ir vaizdo įrašus galima peržiūrėti Universiteto vidinio tinklalapio skiltyje „Kokybės vadybos centras“.

Konferencija organizuota įgyvendinant projektą „Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-016) finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

2013-12-17 15:00