Apie mus

Vilniaus universiteto Kokybės vadybos centras buvo įkurtas 2008 m. Pagrindinis centro siekis – glaudžiai bendradarbiaujant su Universiteto bendruomene sukurti gerai funkcionuojančią Universiteto veiklų kokybės vadybos sistemą.

 

VILNIAUS UNIVERSITETO KOKYBĖS VADYBOS CENTRO VEIKLOS PRINCIPAI:

Atvirumas. Esame atviri naujoms idėjoms, puoselėjame minties laisvę ir nuomonių įvairovę, ieškome ir naudojame naujus veiklos metodus ir būdus.

Bendradarbiavimas. Siekiame konstruktyvios diskusijos ir bendro darbo su Vilniaus universiteto studentais, dėstytojais, administracija, alumni ir socialiniais partneriais.

Nuolatinis tobulinimas. Akcentuojame veiklos kokybės stebėseną ir analizę; kokybės tobulinimui naudojame savęs vertinimo ir grįžtamojo ryšio iš suinteresuotųjų pusių rezultatus.

Įsitraukimas. Asmeniškai įsipareigojame ir esame atsakingi už savo vykdomos veiklos kokybę.

Mokymasis. Nuolat tobuliname profesinius įgūdžius ir kvalifikaciją bei mokomės iš gerosios kokybės vadybos praktikos.

 

VILNIAUS UNIVERSITETO KOKYBĖS VADYBOS CENTRO UŽDAVINIAI:

  1. rengti bei koordinuoti įvairių Universiteto ir jo padalinių veiklos sričių kokybės užtikrinimo ir gerinimo organizacinių formų, metodų ir procedūrų įgyvendinimą bei plėtojimą;
  2. inicijuoti rezultatyvios ir efektyvios veiklos  savianalizės sukūrimą ir užtikrinti jos funkcionavimą;
  3. inicijuoti stebėsenos (monitoringo) sistemos, įgalinančios gauti objektyvią informaciją apie studijų, mokslo ir paslaugų kokybės užtikrinimo kūrimą ir koordinuoti jos funkcionavimą;
  4. inicijuoti, kurti ir plėtoti veiklų kokybės užtikrinimo modelį instituciniu lygmeniu, atsižvelgiant į europines ir pasaulines aukštojo mokslo konkurencinės aplinkos bei plėtros tendencijas ir geriausiųjų užsienio universitetų patirtį.