Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas

Personalo direkcijos Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo skyrius ir Kokybės vadybos centras VU dėstytojams, norintiems patobulinti savo didaktinę kompetenciją:

2013 metų pavasarį organizavo dėstymo meistriškumo plėtros mokymus šiomis temomis: "Atvirojo ir e-mokymosi kursų projektavimas ir diegimas", „Atvejo metodas“, „Bendravimo psichologija“, „Dialogo metodas“, „Kursinių ir baigiamųjų darbų rašymas, vadovavimas ir supervizija“.

Mokymuose dalyvavo 59 įvairių VU fakultetų dėstytojai.

2011 metų rudenį organizavo dėstymo meistriškumo plėtros mokymus šiomis temomis: „Atvejo metodas“, „Bendravimo psichologija“, „Dialogo metodas“, „Paskaita ir seminarai“, „Mokymosi siekiniai ir jų vertinimas“, „Kursinių ir baigiamųjų darbų rašymas, vadovavimas ir supervizija“. Mokymų uždavinys – plėsti ir gilinti pedagogines akademinio personalo kompetencijas.

Mokymuose dalyvavo 118 įvairių VU fakultetų dėstytojų.

Naujienos:

Įteikti pažymėjimai savo pedagoginę kvalifikaciją tobulinusiems dėstytojams

Dėstymo meistriškumo plėtros mokymai