Studijų kokybės užtikrinimo geroji praktika VU fakultetuose

2009 metais Kokybės vadybos centro darbuotojai vykdė vizitus į VU fakultetus. Jų metų buvo susipažinta su VU fakultetų vykdoma veikla studijų kokybės užtikrinimo srityje. Vizitų fakultetuose apibendrinimus galite rasti vidiniame VU tinklapyje, Kokybės vadybos skyrelyje, skiltyje "Projektai".

Po šių vizitų, 2010 m. gegužės 7 d. Vilniaus universiteto Kokybės vadybos centras organizavo konferenciją „  Studijų kokybės gerinimo perspektyvos Vilniaus universitete“.

Renginio medžiagą ir programą galite rasti čia.

 » Daugiau apie renginį skaitykite čia.