Dėstytojams

Kuriant ir diegiant Vilniaus universiteto studentų ir dėstytojų apklausų sistemą:

  • sudarytos sąlygas kiekvienam studentui pasibaigus semestro studijoms išreikti savo nuomonę apie studijas, įskaitant ir konkrečius studijuotus dalykus;
  • dėstytojams – susipažinti su studentų nuomone apie jų dėstomus dalykus bei juos tobulinti atsižvelgiant į pagrįstus studentų lūkesčius.

Dėstytojai studentų atsiliepimus apie savo dėstytą dalyką gali peržiūrėti prisijungę prie informacinės sistemos skiltyje „Apklausos“*

Studentų apklausos apie konkrečius studijuotus dalykus vykdomos du kartus per mokslo metus – pasibaigus rudens ir pavasario semestro studijoms. Apklausos vykdomos naudojant Rektoriaus įsakymu suburtos darbo grupės parengtą rekomendacinę bendrauniversitetinę dalyko anketą

Pasibaigus studentų apklausų apie konkrečius studijuotus dalykus vykdymo laikotarpiui, apie atsiradusią galimybę susipažinti su studentų atsiliepimus dėstytojai informuojami laišku jų el. paštais.

Jei nei vienas studentas neišsakė savo nuomonės apie dėstytojo dėstytą dalyką, dėstytojui prisijungus prie apklausų sistemos, pateikiamas užrašas „Studentų atsiliepimų nėra“.

Daugiau informacijos (kokiu formatu pateikiami apklausos duomenys dėstytojui, kam naudojami studentų apklausų duomenys, kas atsakingas už apklausų vykdymą ir kt.) pateikiama dėstytojui prisijungus prie apklausų sistemos.

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis kontaktais: el. Paštu kokybesvadyba@cr.vu.lt, tel. 2687196.

*Kilus nesklandumams prisijungiant prie informacinės sistemos, prašome kreiptis į Informacinių technologijų taikymo centro Naudotojų aptarnavimo grupę: tel. 236 6200, el. Paštu info@ittc.vu.lt.