VU delegacijos vizitas Korko universitete (2012 m. gegužės mėn.)
Submitted by vaida on Wed, 2012-06-06 23:00

Tęsiant bendradarbiavimą su užsienio šalių universitetais, pasižyminčiais išskirtinėmis vidinėmis institucijų studijų kokybės vadybos patirtimis bei patenkančiais tarp 200 geriausiųjų pasaulio universitetų (QS WorldUniversityranking 2010 m.), antroji Vilniaus universiteto projekto „„Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ delegacija 2012 m. gegužės mėn. pabaigoje lankėsi Airijos Korko universitete (apie pirmosios delegacijos vizitą skaitykite Užsienio universitetų patirtis studijų kokybės užtikrinime skatina „nestovėti vietoje“).

Projekto vykdytojai – padalinių kokybės koordinatoriai Dr. J. Turčinavičienė (Gamtos mokslų prodekanė), L. Chodzkienė (Užsienio kalbų instituto direktorės pavaduotoja), dr. D. Šlekys (Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Studijų skyriaus vedėjas), dr. V. Jaskūnas (Orientalistikos centro), studijų kokybės vadybos informacinės sistemos kūrimo darbo grupės atstovas K. Mickus, Kokybės vadybos centro direktorė dr. Inga Milišiūnaitė, darbuotoja V. Dagytė kartu su studentų atstovai J. Vepriu ir A. Rupkute - šiame universitete susipažino su studijų kokybės vadybos sistemos veiksmingumo užtikrinimo ir tobulinimo praktika, strateginių institucijos ir jos padalinių planų rengimo ir įgyvendinimo procesais, studijų programų tvirtinimu, stebėsena, peržiūra ir vidine universiteto akreditacija, akademinio personalo dėstymo kompetencijų tobulinimo praktika, pažangios akademinės veiklos pripažinimo ir skatimo sistema ir kitomis gerosiomis Korko universiteto studijų kokybės tobulinimo praktikomis. Vilniaus universiteto atstovai taip pat turėjo galimybių individualiai susitikti su skirtingų sričių Korko universiteto specialistais.

Projekto vykdytojams pristatyti šie pranešimai:

  • Dr. Norma Ryan (Director, Quality Promotion Unit, UCC) „Overview of Quality Procedures in UCC including Discussion of Quality Promotion Committee and Support for Quality Review“,
  • Ms. Jennifer Murphy (Manager, National Academy for the Integration of Research & Teaching & Learning (NAIRTL)) „Promoting, Developing ans Recognising Excellence in HE“,
  • Ms. Kathryn Neville (College Manager, Medicine and Health, UCC) „College of Medicine and Health: Strategy, Quality and Co-ordination”,
  • Ms. Clare Daly (Office for Academic Programmes and Regulations, UCC) „Approval/validation of New and Existing Academic Programmes“ ,
  • Professor John O’Halloran (Head of School of Biological, Earth and Environmental Sciences and Chair AC Teaching & Learning Committee, UCC) “World's First Green campus”,
  • Dr Rónán O’Dubhghaill (Director of Planning and Institutional Research, UCC) „ Strategic Planning and Institutional Research“,
  • Dr. Bettie Higgs and Ms Marian McCarthy ( Ionad Bairre, Teaching & Learning Centre, UCC) „Support for Learning and Teaching at UCC“,
  • Dr. Declan Kennedy (Department of Education, UCC) „Implementation of Learning Outcomes in UCC“.

PRISTATYTI pranešimai ir vykusiųjų komandiruotės ataskaitos su pasiūlymais Universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos tobulinimui talpinami vidiniame Vilniaus universiteto tinklalapyje Kokybės vadybos centro skiltyje „Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos  kūrimas“.

(VU Kokybės vadybos centro direktorė I. Milišiūnaitė, Korko universiteto ryšių su Trevor Holmes)

(V. Jaskūnas, L. Chodzkienė, D. Šlekys, J. Turčinavičienė, J. Vepris, K. Mickus, Norma Ryan (Korko universiteto Kokybės centro vadovė), I. Milišiūnaitė, A. Rupkutė, V. Dagytė)

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“.