Apklausų apie studijų kokybę rezultatai

VU Kokybės vadybos centras kasmet atlieka studentų pasitenkinimo semestro metu studijuotais dalykais apklausas bei analizuoja bendrą studentų pasitenkinimą studijomis Vilniaus universitete.

Studentų apklausa apie rudens/pavasario semestro studijas

2013-2014 m.m. rudens semestras

2012-2013 m.m. rudens semestras  2012-2013 m.m. pavasario semestras

2011-2012 m.m. rudens semestras   2011-2012 m.m. pavasario semestras

2010-2011 m.m. rudens semestras   2010-2011 m.m. pavasario semestras

2009-2010 m.m. rudens semestras   2009-2010 m.m. pavasario semestras                       

Vidiniame VU tinklapyje pateikiamos išsamios studentų apklausų ataskaitos pagal padalinius (Kokybės vadybos centro skyrelyje "Grįžtamasis ryšys").

Studentų apklausa apie konkrečius studijuotus dalykus rudens/pavasario semestre

Prisijungę prie informacinės sistemos, skiltyje „Apklausos“:

  • Dėstytojai gali susipažinti su studentų atsiliepimais apie jų dėstytus dalykus;
  • Studijų programų komitetų pirmininkai – su studentų atsiliepimais apie studijų programos dalykus;
  • Fakulteto administracija (dekanas ir prodekanas) - su studentų atsiliepimais apie visus fakultete dėstytus dalykus.  

Plačiau apie apklausas apie konkrečius studijuotus dalykus: studentams / dėstytojams.

Doktorantų apklausos apie studijas Universitete 
 

2012 m. VU Trečiosios studijų pakopos studentų grįžtamojo ryšio apie studijas ataskaita (patalpinta VU vidiniame tinklalapyje, Kokybės vadybos centro skyrelyje "Grįžtamasis ryšys").

2009 m. spalio mėn. – 2010 m. kovo mėn. buvo atlikti doktorantų ir jų mokslinių vadovų kokybinis ir kiekybinis tyrimai, kurie padėjo atskleisti doktorantūros studijoms ir jų tobulinimui keliamus reikalavimus, apibendrinti doktorantūros studijų kokybės užtikrinimo situaciją VU bei numatyti doktorantūros studijų kokybės gerinimo priemones (žr. VU Doktorantūros studijų kokybės tyrimo rezultatai (patalpinta VU vidiniame tinklalapyje, Kokybės vadybos centro skyrelyje "Grįžtamasis ryšys")).

 

Dėstytojų apklausos apie studijas ir darbą Universitete

2012 m. VU Akademinio personalo pasitenkinimą darbu laiduojančių veiksnių tyrimo ataskaita (patalpinta VU vidiniame tinklalapyje, Kokybės vadybos centro skyrelyje "Grįžtamasis ryšys").

VU KVC 2009 m. inicijavo ir 2010 m. balandžio mėn. atliko VU akademinio personalo apklausą, kurios tikslas buvo išsiaiškinti akademinio personalo nuomonę apie kokybiškas studijas lemiančius veiksnius (žr. VU Dėstytojų studijų kokybės samprata: tyrimo ataskaita (patalpinta VU vidiniame tinklalapyje, Kokybės vadybos centro skyrelyje "Grįžtamasis ryšys")).