Geriausios akademinės praktikos pripažinimas

Universiteto studijų veiklos kokybė yra stebima taikant įvairius jos stebėsenos instrumentus (studentų, dėstytojų, absolventų ir socialinių partnerių apklausas, programų savianalizę), kurių taikymo metu surinkti duomenys padeda konstatuoti esamą padėtį ir numatyti kokybės tobulinimo priemones. Užsienio universitetų patirtis atskleidžia, kad egzistuoja ir alternatyvios studijų veiklos vertinimo priemonės, kurios įtakoja universitetų kokybės kultūrą, sudarydamos galimybes akademiniam personalui atskleisti savo geros praktikos ir patirties pavyzdžius. Todėl Vilniaus universiteto Kokybės vadybos centro vykdomo projekto tikslas – skleisti studijų veiklos geriausios patirties pavyzdžius universitete, diegiant mokymosi partnerystėje aplinką ir tokiu būdu prisidedant prie studijų kokybės tobulinimo kultūros ugdymo universiteto akademinėje bendruomenėje.

Projekto santrauka (patalpinta VU vidiniame tinklalapyje, Kokybės vadybos centro skyrelyje "Projektai")

 

PROJEKTO REZULTATAI:

 » Kasmet skelbiami  Vilniaus universiteto Geriausių dėstytojų sąrašai.

 » Interviu su A. Kavaliausku:Doc. dr. Algis Kavaliauskas „Savo vidine esme esu kaip chuliganas“ “

 

GEROSIOS AKADEMINĖS PRAKTIKOS SKLAIDA:

Susitikimas – diskusija „Vilniaus universiteto gerosios praktikos sklaida: studijų programų tobulinimas“ (2012-04-24). Renginio metu patirtimi dalinosi Užsienio kalbų instituto profesorė Danutė Balšaitytė ir Ekonomikos fakulteto profesorius Juozas Ruževičius. Susitikimo diskusijos vaizdo įrašas (patalpinta VU vidiniame tinklalapyje, Kokybės vadybos centro skyrelyje "Projektai"). "Universitetas Vilnensis" apie vykusį renginį: "Diskutuota apie studijų programų tobulinimą" 

Susitikimas – diskusija „Vilniaus universiteto gerosios akademinės praktikos sklaida" (2012-05-21). Renginio metu pranešimą "Virtualios mokymosi aplinkos kaip studijų kokybės gerinimo priemonės privalumai ir trūkumai“ skaitė Komunikacijos fakulteto prof. M. Stonkienė. Susitikimo-diskusijos vaizdo įrašas (patalpinta VU vidiniame tinklalapyje, Kokybės vadybos centro skyrelyje "Projektai"). "Universitetas Vilnensis" apie vykusį renginį:"Prof. Dr. M. Stonkienė - apie virtualią mokymosi aplinką"

 

* Metodika nėra patvirtinta kaip Geriausios akademinės praktikos pripažinimo nuostatų priedas ir yra negaliojanti.