Elektroninė apklausų sistema

Siekiant efektyvaus grįžtamojo ryšio iš studijų proceso dalyvių ir gautų duomenų panaudojimo studijų kokybės tobulinimui, Universitete kuriama ir diegiama elektroninė apklausų sistema.

Ši sistema VU informacinėje sistemoje skiltyje „Apklausos“ vykdant studentų apklausas apie konkrečius studijuotus dalykus:    

  • sudaro galimybes kiekvienam studentui anonimiškai išreikti savo nuomonę apie konkrečius studijuotus dalykus (plačiau: studentams).
  • dėstytojams tiesiogiai pateikia studentų atsiliepimus apie jų dėstomus dalykus (plačiau: dėstytojams).
  • studijų programos komitetui tiesiogiai pateikia studentų atsiliepimus apie studijų programos dalykus; 
  • padalinio administracijai tiesiogiai pateikia studentų atsiliepimus apie visų padalinio studijų programų dalykus.  

Naudojant elektroninę apklausų sistemą periodiškai taip pat vykdomos:

Naudotis elektroninę apklausų sistema vykdant studijų proceso dalyvių apklausas taip pat gali ir Universiteto bendruomenės nariai. Pageidaujant naudotis VU elektronine apklausų sistema maloniai prašome kreiptis tel. 2687196 arba el. adresu kokybesvadyba@cr.vu.lt.